İnşaat Firmalarının Dijitalleşme Süreçleri

İnşaat Firmalarının Dijitalleşme Süreçleri

Kurumsal ve ciddi tüm şirketler gibi, inşaat şirketleri de faaliyetlerini takip ettiği, müşteri ilişkileri kontrol ettiği ve arşivlediği yazılım ve programlara ihtiyaç duymaktadır. İnşaat şirketleri açısından en önemli konular arasında yer alan satış ve pazarlama işlerinin yanında, müşteri memnuniyeti de çok önemlidir. İnşaat yapımı ve konut satışlarının takibi önemli bir alt yapı ve veri toplama politikası gerektirmektedir. Müşteri taleplerini ve mali yapılarını bir dosya olarak bulundurmak, ilerde gerçekleştirilecek olan ticari faaliyetlerde çok yardımcı olacaktır. Bu nedenle Yapısoft inşaat firmalarının ihtiyaç duyduğu yazılımı tasarlamaktadır.

İnşaat Şirketlerinin Arşiv İhtiyaçları ve Yazılım Gereksinimleri

İnşaat sektöründe yapılan tüm işler ve gerçekleştirilen ürünler, satış ve müşteri odaklıdır. Bu nedenle müşteri gereksinimleri ve taleplerinin iyi bilinmesi gereklidir. Ön görülerin yanında, müşteriler ile yapılan görüşmelerde notlar alınması ve istatistik veriler olarak sunulmasına yardımcı olacak bir yazılım kullanılması gerekmektedir. Yapısoft inşaat CRM yazılımı bu beklentilerin tamamına cevap vererek, müşteri ve satış yönetimi yaparak, finans ve belge yönetimi ile raporlama faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirmektedir. Yazılım sayesinde sadece müşteri verileri ve görüşme kayıtları değil, personelin performans kayıtları hakkında da fikir sahibi olma şansı sağlamaktadır.

Yazılımın Şirket Karlılığına Katkıları Nelerdir?

Şirket gider tabloları ve tahsilatları aynı anda görüntüleyebildiğiniz bir platform olarak kullanacağınız yazılım, müşteri gelirleri hakkında ve potansiyel satışlar hakkında da total bir veri oluşturmaktadır. Böylelikle gider ve gelirleri tek bir hamlede döküm olarak görebilmektesiniz. Kurumsal olarak en çok ihtiyaç duyulan istatistik veri ve müşteri görüşmeleri, şirket stratejisi oluşturma ve projeleri şekillendirmede ciddi yol gösterici olmaktadır. Durumun ciddiyetinin farkında olan Yapısoft inşaat CRM yazılımı ile gereksinim duyulan programı, basit ve kullanışlı bir şekilde hizmetinize sunarak, kazancınızı arttırmada yardımcı olmak istemektedir.