İnşaat Şirketleri Satış Süreçlerini Nasıl Yönetmeli

İnşaat Şirketleri Satış Süreçlerini Nasıl Yönetmeli

Ticaretin altın kuralı olarak görülen müşteri her zaman haklıdır kuralı, her zaman ki gibi inşaat ve gayrimenkul sektörü içinde geçerlidir. Her kurumsal işletme ve şirketin ihtiyaç duyduğu, müşteri ve iş takibini tek bir çatı altında toplama ihtiyacı, Yapısoft tarafından hazırlanan yazılım vasıtası ile ortadan kaldırılmaktadır. Yapısoft tarafından hazırlanan bu yazılım ile muhasebe ve finansal hareketlerin takibi, müşteri görüşmeleri ve müşteri ile ilgili notlar, şirket içinde raporlama ve belgelendirme hareketleri tek bir merkezden takip edilebilir hale gelmektedir. Kurumsal şirketlerin öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu, satış stratejisi ve müşteri ihtiyaç ve beklentileri hakkında fikir sahibi olmak için şirket altyapısının bu ihtiyaca cevap veriyor olması gerekmektedir.


İnşaat Şirketleri Neden Yazılım İhtiyacı Duymaktadır?

İnşaat şirketleri, büyük yatırımlar yapan kurumsal işletmelerden oluşmaktadır. Bu nedenle müşteri beklentilerini iyi analiz ederek, satışını hedeflediği hizmet ve ürünün fiyatlandırması noktasında, talep edilebilir bir fiyatlandırma ve satış stratejisine ihtiyaç duymaktadır. Yapısoft tarafından tasarlanan CRM yazılımı, bu noktada müşteri taleplerini veri tabanına kaydeden, müşteri görüşmelerini bir rapor halinde sunan değerli bir yardımcıdır. Böylelikle inşaat şirketleri için büyük önem arz eden, istatistik veri, satış ve pazarlama konusunda yürütülecek politikalara bu yazılım sayesinde şekil verecektir. Doğru strateji ile oluşturulmuş ticari faaliyet ile satış başarısı da üst düzeyde sağlanmış olacaktır.

Yapısoft CRM İle Neler Gerçekleştirilebilir?

Yapısoft tarafından sunulan CRM yazılımı, muhasebe ve müşteri verilerini aynı alt yapı ile sunarak, pratik bir yönetim ve kolay arşivleme sistemi sunmaktadır. Şirket muhasebe döngüsünü de bu yazılım vasıtası ile takip ve kontrol etme şansına sahip olacağınız, kullanışlı ve detaylı bir yapıya sahiptir. Müşteri ve satış gibi can alıcı iki noktada profesyonel çözümler sunan, faydalı bir araçtır.

İnşaat Firmalarının Dijitalleşme Süreçleri

İnşaat Firmalarının Dijitalleşme Süreçleri

Kurumsal ve ciddi tüm şirketler gibi, inşaat şirketleri de faaliyetlerini takip ettiği, müşteri ilişkileri kontrol ettiği ve arşivlediği yazılım ve programlara ihtiyaç duymaktadır. İnşaat şirketleri açısından en önemli konular arasında yer alan satış ve pazarlama işlerinin yanında, müşteri memnuniyeti de çok önemlidir. İnşaat yapımı ve konut satışlarının takibi önemli bir alt yapı ve veri toplama politikası gerektirmektedir. Müşteri taleplerini ve mali yapılarını bir dosya olarak bulundurmak, ilerde gerçekleştirilecek olan ticari faaliyetlerde çok yardımcı olacaktır. Bu nedenle Yapısoft inşaat firmalarının ihtiyaç duyduğu yazılımı tasarlamaktadır.

İnşaat Şirketlerinin Arşiv İhtiyaçları ve Yazılım Gereksinimleri

İnşaat sektöründe yapılan tüm işler ve gerçekleştirilen ürünler, satış ve müşteri odaklıdır. Bu nedenle müşteri gereksinimleri ve taleplerinin iyi bilinmesi gereklidir. Ön görülerin yanında, müşteriler ile yapılan görüşmelerde notlar alınması ve istatistik veriler olarak sunulmasına yardımcı olacak bir yazılım kullanılması gerekmektedir. Yapısoft inşaat CRM yazılımı bu beklentilerin tamamına cevap vererek, müşteri ve satış yönetimi yaparak, finans ve belge yönetimi ile raporlama faaliyetlerinin tamamını gerçekleştirmektedir. Yazılım sayesinde sadece müşteri verileri ve görüşme kayıtları değil, personelin performans kayıtları hakkında da fikir sahibi olma şansı sağlamaktadır.

Yazılımın Şirket Karlılığına Katkıları Nelerdir?

Şirket gider tabloları ve tahsilatları aynı anda görüntüleyebildiğiniz bir platform olarak kullanacağınız yazılım, müşteri gelirleri hakkında ve potansiyel satışlar hakkında da total bir veri oluşturmaktadır. Böylelikle gider ve gelirleri tek bir hamlede döküm olarak görebilmektesiniz. Kurumsal olarak en çok ihtiyaç duyulan istatistik veri ve müşteri görüşmeleri, şirket stratejisi oluşturma ve projeleri şekillendirmede ciddi yol gösterici olmaktadır. Durumun ciddiyetinin farkında olan Yapısoft inşaat CRM yazılımı ile gereksinim duyulan programı, basit ve kullanışlı bir şekilde hizmetinize sunarak, kazancınızı arttırmada yardımcı olmak istemektedir.

İnşaat Firmalarının Yazılımdan Bekledikleri Özellikler Nelerdir?

Gayrimenkul Satış Crm Programı

Yapı ve inşaat sektöründe büyük rekabet olmasının nedenleri arasında, her geçen gün firmaların kendini geliştirmesi ve müşteri taleplerine öncelik vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, müşteri görüşmeleri, finans ve raporlama faaliyetlerini tek çatı altında toplayan bir program tüm firmaların ihtiyacı haline gelmiştir. Böyle bir ihtiyacın farkında olan Yapısoft, detaylı bir çözüm aracı olarak inşaat satış CRM yazılımını geliştirmiştir. Kurumsal faaliyet yürüten inşaat firmalarının ihtiyaç duyduğu hizmet ve müşteri başarısını sağlayacak özelliklere sahip olan program, arşiv ve veri işleme özelliği bulunmaktadır.

İnşaat Firmalarının Yazılımdan Bekledikleri Özellikler Nelerdir?

İnşaat firmalarının öncelikli olarak beklentileri arasında olan satış odaklı çalışma stratejilerinin oluşturulması için, müşteri ile temasa geçilme durumu ve görüşme detaylarının tamamen analiz edildiği bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Yapısoft tarafından tasarlanan gayrimenkul satış CRM programı ile müşteri ile yapılan tüm görüşme detayları arşivlenebilmekte, görüşme sırasında alınan notlar bir sonraki görüşme ya da temas öncesinde müşteri temsilcisine yardımcı olmaktadır. Müşteri ile yapılan görüşme performanslarının da değerlendirilebileceği bir yazılım yapısına sahip olan CRM programı, satış stratejilerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi için fayda sağlamaktadır. İnşaat firması olarak finansal raporlama ihtiyaçlarının da aynı program alt yapısı içinden incelenebildiği hatta muhasebesel hareketlerin ve müşteri ödemelerin takip edilebildiği bir platform sunulmaktadır.

İnşaat Firmalarının Strateji Geliştirmesinde Verinin Önemi

Bir ürün ya da hizmet satışının hedefe dönük ve başarılı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikli olarak, hedefin ihtiyaçları bilinmeli, eğer ihtiyaç karşılanıyorsa da ilişkili ihtiyaçlar yaratılmalıdır. Bu tür bir strateji geliştirilebilmesi için de müşteri davranışlarına hakim olunması gerekmektedir. Yapısoft olarak hazırlanan yazılım ile müşteri davranış, mali yapı, ihtiyaç ve hassasiyetleri hakkında detaylı bir veri oluşturarak, ihtiyaç duyulan satış başarısını şansa bırakmazsınız.

İnşaat Satış Crm Programı

İnşaat Satış Crm Programı

Kurumsal yapıda çalışmalarını yürüten firmalar, satış ve pazarlama hedeflerine dönük, strateji ve politika izlemek zorundadır. Üretilen ürün ya da verilen hizmetin takibi, aynı zamanda müşteri ilişkileri ve memnuniyeti noktasında da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu tip gereksinimleri karşılama adına, kurumsal her şirket kendine ait yazılım ya da program kullanarak, tüm faaliyetlerini tek bir adres üzerinden takip etmektedir. Bu tür yazılımlar profesyonel istatistik ve veri sağlama görevini de yerine getirecek çapta olmalıdır. Yazılım konusunda uzman olan Yapısoft, birçok sektör ve iş kolunun bu ihtiyaçlarına cevap vererek, gereksinim duydukları altyapıyı sağlamaktadır.

İnşaat Sektörünün Gereksinimlerini Cevaplıyoruz

İnşaat sektörü çok spesifik ve her geçen gün daha da büyüyen, aynı zamanda ciddi bir pazar ve rekabet ortamına sahip bir iş koludur. Rekabette var olabilmek için müşteri talep ve beklentilerini iyi bilmek gerekmektedir. Bu merkezde hazırlanmış olan Yapısoft inşaat satış CRM programı, müşteri görüşmeleri, müşteri bütçeleri ve müşteri ilişkileri noktasında ciddi veriler sunan, arşiv özelliği olan yapısı ile beklentileri karşılamaktadır. Müşteri temsilcisi ile müşteri arasında görüşme zamanı, müşterinin satın alma bütçesi, firma hakkındaki görüşlerinin arşivlenmesi bir sonraki görüme için de alt yapı hazırlamaktadır. Diğer açıdan, personel performansı ve firma geri dönüşlerinin tespit edilmesi açısından da önemli bir yönetim aracı olarak kullanılabilir bir programdır.

Ticarette Rekabet, Doğru Araçlarla Mümkündür

Kullanılan CRM programı, satış stratejileri ve hedefe dönük doğru çalışmaların yapılması için uygun veriler sunarak, şirket politikasına da katkı sağlamaktadır. Müşteri yönetimi yanında, satış yönetimi konusunda ve finansal raporlama faaliyetlerinde de CRM programı istenilen veriyi sağlamaktadır. Çağın gerekleri ve rekabet şartlarının sağlanması için, ciddi kurumsal yapı oluşturulması ve bu kurumsal yapı içerisinde organizasyona yardımcı araçlar arasında CRM programı temin edilmesi gereklidir.

En İyi İnşaat Satış Crm Yazılımı

İnşaat Satış Crm Yazılımı

Müşteri ilişkilerinde yönetim becerileri inşaat sektöründe hizmet veren ve hızla büyüyen şirketlerin farklılıklarını ortaya koyar. Güçlü bir crm altyapısı hazırlayan firmalar, iş süreçlerinin yanı sıra müşteri ilişkilerini de olması gerektiği gibi yürütür.

Gayrimenkul sektörüne özel çözümler sunan Yapısoft crm yazılımları; finans yönetiminden satış ve teslim sonrasındaki işlemlere, portföy yönetiminden müşteri ilişkilerine kadar her detaydaki ihtiyaçları en ideal seviyede karşılar.

CRM Yazılımının Faydaları Nelerdir?

Müşteri sadakatini güçlendirmeyi hedefleyen inşaat satış crm yazılımı, maliyetleri düşürürken aynı zamanda karlılığı artırmak için tasarlanır. Kurumun tüm birimlerine kadar yayılan entegrasyon, müşteri odaklı olarak şekillenir. Gelişmiş müşteri hizmetleri birimleri, çağrı merkezi verimliliği, etkili satış ve pazarlama süreçleri ve düşük maliyetler crm çalışmaları ile desteklenir.

Gayrimenkul yönetimi alanında da yardımcı hizmetler sunan Yapısoft crm yazılımlarıyla; mevcut stoklar, eleman verimliliği, satış ve sonrasında devam eden evrak işlemleri ve finans yönetimi profesyonel anlamda olması gerektiği biri sürdürülür. Bu aşamada personel hatalarına da yer verilmez. Konut satan inşaat şirketlerinin müşterileriyle sürdürecekleri kaliteli ve sıcak ilişkinin yönetilmesi için gerekli her türlü çözüm crm yazılımlarında mevcuttur.

Konutların Tanıtımı ve Pazarlama Faaliyetleri

Günümüzde satış pazarlamanın önemi hemen her sektörde kendini ortaya koymayı başarmıştır. Konut satış yönetimi dendiği zaman akla gelen her türlü envanter, sisteme kayıt edilebilir. Dairelerle ilgili rezervasyon veya kesin satış taleplerinde hazırlanması gereken evrakların eksiksiz olması zaman açısından avantajlar sağlar.

            Müşteri kayıtları; ilişki kurmanın en temel anahtarıdır. Yeni müşteriler edinmek satışların artması ve belirlenen hedeflerinin uygun bir şekilde gerçekleşmesi için şirketler tarafından önemsenir. Alınan kayıtların kendi içinde düzenlenmesini ve gerekli olması halinde ilgili raporlarda analizini sağlayan Yapısoft crm çözümleri, aynı zamanda satış kadrosunun performansını da gözler önüne serer.

Konut Satış Yazılımı Nedir?

Konut Satış Yazılımı

Konut Satış Yazılımı Nedir?

            Konut satış yazılımı konut satışı yapan inşaat firmalarının müşteri ilişkilerini düzenleyen bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde inşaat şirketleri müşterileri ile ilişkilerini düzenlerken iletişimlerini de korurlar. Müşteri ilişkilerini kayıt yöntemi ile düzenler. Konut satış yazılımı yapısoft aracılığı ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Yapısoft en teknolojik en çağdaş biçimde düzenlenen yazılımlarla hizmet sunmaktadır

Konut Satış Yazılımı Ne İşe Yarar?

– Müşterilerin kayıtlarını yapar
– Satış işlem takibi
– Müşteri ilişkileri, görüşmelerinin kayıtları yapılabilir
– İşlemler raporlanabilir
– Konut envanterleri yapılabilir
– Rezervasyon işlemi takipleri
– Satış kampanyalarının yönetimini sağlar
– Konutların reklamı yapılabilir

Konut satış yazılımı işlevleri 

Yapısoft konut satış yazılımı veya yapısoft konut satışı crm ile birlikte bütün konut tarzlarını müşeriler önüne sererken konut dış mekan iç mekan yapısını da gösterme imkanına sahip olursunuz. Fiyatlar konut alıcı için en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Bu itibarla müşteriye açık ve net fiyat listesinin sunulması konut satış başarısında önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Yapısoft konut yazılımı sayesinde fiyat listelerinin müşteri nezdinde görünümü ve düzenlenmesi kolaylaşmaktadır.

Müşteriler için konut ve site hakkında bilgi sahibi olmak fotoğraflarla mümkün olmaktadır. Konut satışı yazılımı fotoğrafların açık biçimde düzenlenmesini sağlayarak müşterilerin konut alımı hakkında ki ilk kanısını olumlu yönde etkilemektedir.

Satış işlemlerinin izlenmesi hem satıcı hem alıcı bakımından önemlidir. Alıcıya doğru bilginin verilmesi ancak sanal ortamla mümkün olmaktadır. Yapısoft konut satışı yazılımı güvenilir kayıt ve bilgi yöntemleriyle alıcı ve satıcı nezdinde sağlıklı ilişkilerinin doğumunu ve devamını sağlamaktadır.

Bütün bu işlemlerin yanında envanterlerin kaydının yapılması, daire veya konut rezervasyon işlemlerinin izlenmesi imkanına sahip olunmaktadır.

Yapısoft konut satışı crm en son teknoloji yazılımla dijital ortamda konut satışı ve emlakçılıkta önemli konuma gelmiştir. Güvenilir portföyü ile en iyi imkanları sağlayarak gelişmeye katkı sağlamaktadır.

Konut Satış Programı

Konut Satış Programı

İnşaat firmaları için satış programının önemi

İnşaat sektörünün gelişmesi ile birçok inşaat firması konut projesi yapmakta ve satışa sunmaktadır. Yapılan konut projeleri birçok açıdan herkese avantaj sunmaktadır. Bu yüzden konut projeleri ev almak isteyen kişiler tarafından sıklıkla ziyaret edilmekte ve araştırılmaktadır. Konut projeleri birçok kişi tarafından ziyaret edildiği için bu kişilerin kaydını tutmak oldukça önemlidir. Çünkü ev almak isteyen kişiler birden fazla konut projesini gezerek fiyat karşılaştırması yaparlar ve alacakları eve bu şekilde karar verirler. Bundan dolayı projeleri ziyaret eden kişilerin kaydının tutulup sonradan tekrar aranarak bilgi verilmesi çok önemlidir. Bu kişilerin kaydının çok kolay bir şekilde tutulması ve kaydı tutulan kişilerin bilgilerine rahatlıkla ulaşılması için konut satış programı yapılmıştır.

Konut satış programının inşaat firmalarına sunduğu avantajlar

            Yapısoft konut satış programları çeşitli özelliklere sahiptir ve bu özellikleri ile programı kullanan firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Sağladığı avantajlar ile projedeki dairelerin satışının yapılması çok daha kolay ve hızlı olmaktadır. Konut satış programı ile müşterilerin kayıtlarını tutabilir ve istendiğinde kolay bir şekilde bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Müşterilere özel teklifler oluşturarak teklif çıktısını alabilirsiniz. Konut projesindeki dairelerin resimlerini programa yükleyebilir ve program üzerinden rahatlıkla müşterilere gösterebilirsiniz. Projeyi görmeye gelen müşterilerin görüşme kayıtlarını tutarak raporlamasını yapabilirsiniz. Konut projesinde satmış olduğunuz dairelerin veya satılmayan dairelerin sayısını ve raporlamasını görebilirsiniz. Projeyi ziyaret edecek olan müşteriler için randevu kaydı oluşturabilir ve bunu yönetebilirsiniz. Proje kapsamında yapmış olduğunuz harcamaları programa girerek raporlama işlemini yapabilirsiniz. Proje kapsamında çalışan satış temsilcilerinin performansını raporlayarak görebilirsiniz. Program ile toplu mesaj göndererek projedeki dairelerin hızlı satılmasını sağlayabilirsiniz. Program ile ilgili herhangi bir sorununuzda destek ekibi ile görüşerek yardım alabilirsiniz.

Gayrimenkul Crm Yazılımı YAPISOFT

Gayrimenkul Crm Yazılımı

Kurumsal şirketlerin en önemli özellikleri arasında, faaliyetlerin ve süreçlerin belirli bir plan dahilinde ve kayıt altında tutulması yer almaktadır. Böylelikle yapılan faaliyetler, müşteri görüşmeleri ve detayları arşivlenerek ciddi bir şirket altyapısı ve veri tabanı oluşturulmaktadır. Bu tip faaliyetler Türkiye’nin en dinamik sektörü olan inşaat ve gayrimenkul alanında bulunan şirketler için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu tip iş ve süreçlerin takibi için Yapısoft olarak, gayrimenkul CRM yazılımı hazırlayarak, ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirmekteyiz.

Gayrimenkul CRM Yazılımı Nedir? Nasıl Bir Hizmet Sunmaktadır?

Yapısoft tarafından hazırlanmış olan gayrimenkul CRM yazılımı, proje yönetimi, satış, müşteri ilişkileri ve randevu takibi gibi faaliyetlerin yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Gayrimenkul sektöründe projenin ilerleyişi hakkında bilgileri kayıt altına alırken, dairelerin durumu ve satışları hakkında da anında bilgilere erişebilirsiniz. Yazılım sayesinde daire satışlarını 2 boyutlu görsel üzerinde gerçekleştirme imkanına da sahip olacaksınız. Gayrimenkul şirketleri için en önemli nokta olan, müşteri ilişkileri ve takibi konusunda Yapısoft gayrimenkul CRM yazılımı gereken arşivleme ve takvim altyapısını sağlamaktadır. Arşivleme işlevinin yanında, randevuların organize edilerek notlar ve görüşülen konular hakkında depolama şansı sunmaktadır.

Gayrimenkul CRM Yazılımı Bir İnşaat Şirketi İçin Neden Gereklidir?

Gayrimenkul işleri çok geniş çaplı, takibi ve planlaması özenli olması gereken organizasyonlardır. Yapılan iş insanların beğenisine ve konforuna dönük olması nedeniyle, disiplinli bir şekilde ele alınarak, süreç takibinin düzgün yapılması gerekmektedir. Bu takip edilen süreçler neticesinde oluşan ürün satışı da, müşteri talepleri ve geçmiş görüşmelere görüş oluşturulacak satış stratejisi üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Yapısoft gayrimenkul CRM yazılımı, tüm bu durumlara cevap veren, organizasyon takibi ve müşteri memnuniyetini sağlayacağınız verileri depolayan ve hedeflenen satışı yapmanıza olanak sunan bir sistemdir.

Gayrimenkul Crm Programı

Gayrimenkul Crm Programı

Müşteri ilişkileri yönetimi olarak tanımlanabilecek CRM çalışmaları, ilgili firmanın potansiyel müşteri beklentilerinin, eğilimlerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Verimli satış yönetiminin gerçekleşmesini sağlayan gayrimenkul crm programı personel kaynaklı hataların ortadan kalkmasını sağlar. Satış süresi boyunca yapılması gereken tüm prosedürler tam zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanır.

Yüksek Müşteri Analizi Ne İşe Yarar?

İnşaat ve gayrimenkul şirketlerine kaliteli bir şekilde hizmet veren Yapısoft, satış sürecinin kontrol altına alınmasının yanı sıra, müşterinin ve finansal kayıtların da takibini kolaylaştırır. Müşteri tercihlerini detaylı olarak analiz eden programlar sayesinde uygun kampanya, reklam ve tanıtım çalışmaları en doğru zamanda hayata geçirilir.

İletişim halinde olunan müşterilerin gelecek dönem ait fikirlerinin doğru bir şekilde analizi, satış hedeflerinin gerçekçi bir şekilde planlanmasını kolaylaştırır. Gereklilik halinde sistem üzerinden çıkarılacak raporlar sayesinde anlık durum yönetim kademesiyle paylaşılabilir. Satış temsilcisi ve müşteri görüşme raporları incelenerek personel verimliliği üzerinde gereken düzenlemeler yapılabilir.

Veriler Güvence Altında Kalsın

Donanım maliyeti olmadan firmaya özel bulut sunucuda saklanan bilgiler eşliğinde sürdürülecek müşteri yönetimi, istenen kayıtların tutulmasını ve potansiyel müşterilerin belirlenmesini sağlar. Yenilikçi ve güvenli bir altyapıyla sunulan Yapısoft CRM hizmetleri bilgilere her platform üzerinden ulaşılmasını sağlar.

Müşteri yönetim sisteminden randevu sistemine, tahsilat ve gider yönetiminden evrak yönetimine, müşteri teklif hazırlığından toplu SMS sistemine kadar kolay bir şekilde organize edilen hizmetler kişisel aksamalara bağlı sorunların iş hayatına getirdiği olumsuzlukların ortadan kalkmasını sağlar. Pazarlama ve satış personelinin işlem ve performans analizinin yanı sıra yapılan kampanya ve duyuruların satış üzerindeki etkisi de analiz edilebilir.

Yetki bazında işlem kısıtlamalarının düzenlenebileceği sistemlerle şirket bilgi, hedef ve gelecek planları sadece gerekli görülen kişiler tarafından takip edilebilir. Yapısoft destek sistemi sayesinde güvenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülen çalışmalar, online ve yerinden yardım hizmetiyle güvence altına alınır.

İnşaat ve Konut Crm Programı Nedir?

İnşaat ve Konut Crm Programı Nedir?

            Konut crm programı İnşaat firmaları için hazırlanmış bir yazılımdır. İnşaat firmalarının günümüz şartlarında işlemlerini yürütmek ve ilgili konulara aynı anda hakim olabilmek çok zordur. Müşteri takibi satış takibi gibi konular büyük zaman ayırmayı gerektirir. Fakat şirketlerin buna ayırabilecek vakti genellikle yoktur. Bu yazılım kullanıldığı takdirde operasyonlara daha az zaman ayırarak zamandan tasarruf edilmesi mümkündür. Yazılımın hangi firmadan satın alındığı performans açısından çok önemlidir. Bu anlamda Yapısoft markası ön plana çıkmaktadır. Yapısoft markası size sıfır donanım maliyeti, yenilikçi ve güvenli alt yapı ve her platformdan erişim ayrıcalığı sunmaktadır. İnşaatınızı yönetmekte farklı bir boyut arıyorsanız crm yazılımı sizin için biçilmiş kaftandır. Yazılım ile başka neler yapabileceğinizin ayrıntıları yazımızın devamında yer almaktadır.

İnşaat ve Konut Crm Programıyla Neler Yapabilirsiniz?

Yapısoft Crm Programıyla dilediğiniz anda proje bilgilerinize ulaşabilirsiniz. 2D satış sistemi sayesinde proje görsellerini sisteme dahil edip görseller üzerinden satışlarınızı yapabilirsiniz. Müşterilerinizi sisteme kaydedip kolayca raporlayabilirsiniz. Müşteri randevuları oluşturup bu randevuları takip edebilirsiniz. Tahsilat yönetimi, gider yönetimi ve ayrıca evrak yönetimi yapabilirsiniz. Toplu SMS sistemiyle satışlarınıza ivme kazandırabilir, Web sitenizi sisteme entegre edebilirsiniz. Proje satış raporlarınızı ve satış temsilcilerinizin satış raporlarını yönetebilirsiniz. Yapacağınız bu işlemlerin hepsi için aynı zamanda online ya da yerinde destek alabilirsiniz. Konut crm yazılımı size bir yazılımdan daha fazlası olmayı vaad etmekte ve vaatlerini mükemmeliyetçi yapıyla gerçekleştirmektedir.

Konut Crm programıyla teknolojinin getirdiği yenilikleri işinize entegre ederek işlerinizi kolaylaştırabilir ve programın yapacağı işleri yapması gereken eleman maliyetlerinden kurtulabilirsiniz. Sanal bir asistana benzetilebilecek bu programla işlerinizin ne kadar basitleşeceğine inanamayacaksınız. Yapısoft ‘un programının ayrıcalıklarından yararlanmak için web sitesini ziyaret edebilir, doğrudan iletişime geçebilir ve demo talebinde bulunabilirsiniz.