Konut Satış Crm Sistemi Nedir?

İnşaat sektörünün gelişmesi ve her geçen gün yeni konut ve iş yeri projelerinin hayata geçirilmesi ile satış sistemlerinin kurumsallaşması da önem kazanmıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi olarak adlandırılan kısaca CRM olarak yazılan, müşteri bilgilerinin güvenle muhafaza edilmesini sağlayan yazılımlara da ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Kurumsal iş hayatında firmalarca kullanılan CRM artık konut satış crm ürün grubuyla da sektörde yer edinmiştir.

Konut Satış Crm Yazılımının Avantajları

– İrtibat kurulan tüm müşteri bilgilerinin tutulmasını ve gerektiğinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Böylece potansiyel müşteri havuzu etkili bir şekilde takip edilerek satışlar arttırılabilir.

– Satış temsilcilerinin işini de büyük oranda kolaylaştıran sistem, kolaylıkla satış ekibi ile entegre edilebilir.

– Kullanım kolaylığı sağlar. Yüklenilen cihazdan kolaylıkla dışarıdan, ofisten, evden, şantiyeden her yerden ulaşım imkanı sağlar.

– Müşteriler ile ilgili geri bildirim ve etkili rapor alınmasını sağlar.

– Müşteri satışlarından doğan alacakların vadelerinde takip edilmesini sağlar. Böylece borç-alacak dengesi sağlanmış ve alacaklar zamanında tahsil edilmiş olur.

– Kişiye bağımlılığı ortadan kaldırır. Satış temsilcisinin değişmesi durumunda, sistem kolaylıkla yeni satış temsilcisine adapte edilebilir.

-Mükerrer işlemlerin oluşmasını engeller ve satış temsilcilerinin farklı lokasyonlarda dahi olsa birbiri ile entegre çalışmalarını sağlar.