İnşaat Müşteri Kayıt Programı

İnşaat Müşteri Kayıt Programı

Barınma ihtiyacı insanlığın başlangıcı ile başlar ve insanoğlunun en temel ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanlar ilk zamanlarda mağaralar ile giderdikleri barınma ihtiyaçlarını daha kendi elleri ile kurdukları yapılar aracılığı ile gidermişlerdir. Evler, depolar daha sonra saraylar, karargahlar yapmışlar ticaret yapmak dükkanlar inşa etmişler, şehirlerini savunmak için surlar inşa etmişlerdir. Böylelikle inşa etme işi uzmanlık gerektiren bir zanaat hatta bir sanat dalı haline gelmiştir. Öyle ki güzel sanatlardan mimari, inşa etme işinden ayrı düşünülemez.

Modern zamanların başlangıcı sayılan sanayi devriminden sonra insanlar fabrikalar inşa etmeye başlamıştır. Bilimin gelişmesi, icatların her geçen gün artması inşaat sektörünü bilim ve modernleşmeyle daha içli dışlı hale getirmiştir. İnşa işi eski çağlardan beri insanoğlunun her keşfinden yararlanmayı bilmiştir. Gelmiş geçmiş en büyük dehalardan biri kabul edilen Da Vinci aynı zamanda usta bir mimardı. Türk dünyasının büyük dehası Koca Sinan’ın yaygın lakabı Mimar Sinan’dır. Bu bilgiler ışığında inşaat sektörü insanoğlunun bilimsel gelişmeleri ile paralel bir şekilde gelişim göstermiştir.

İnşaat ve Bilişim

Yirmi birinci yüzyıl sanayi çağı olan yirminci yüzyılın aksine sanayi çağı değil bilişim çağıdır. Bilgisayar sistemlerinin ve internetin büyük gelişim gösterdiği bu çağda hangi sektör olursa olsun bilişimden uzak bir üretim düşünülemez. İnşaat sektöründe de bu kural geçerlidir. İnşaat sektörünün mimarlık ve mühendislik kısmında uzmanlar tarafından çizim ve hesaplamalarda, inşa kısmında en son teknolojik ürünler kullanılmaktadır. İnşaat bittikten sonra işin satış aşamasında ise Yapısoft gibi bilişim ve teknoloji firmaları devreye girmektedir.

Sundukları yazılımlar inşaat müşteri kayıt programı dahil randevu, yönetim, evrak yönetimi, tahsilat ve proje yönetimi gibi alanları kapsayarak inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu neredeyse her alanda hizmet vermektedirler. Bilişim çağında teknolojik yatırım olmadan istenen gelişimi elde etmek mümkün olmayacaktır.