İnşaat Satış Crm Programı

İnşaat Satış Crm Programı

Kurumsal yapıda çalışmalarını yürüten firmalar, satış ve pazarlama hedeflerine dönük, strateji ve politika izlemek zorundadır. Üretilen ürün ya da verilen hizmetin takibi, aynı zamanda müşteri ilişkileri ve memnuniyeti noktasında da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu tip gereksinimleri karşılama adına, kurumsal her şirket kendine ait yazılım ya da program kullanarak, tüm faaliyetlerini tek bir adres üzerinden takip etmektedir. Bu tür yazılımlar profesyonel istatistik ve veri sağlama görevini de yerine getirecek çapta olmalıdır. Yazılım konusunda uzman olan Yapısoft, birçok sektör ve iş kolunun bu ihtiyaçlarına cevap vererek, gereksinim duydukları altyapıyı sağlamaktadır.

İnşaat Sektörünün Gereksinimlerini Cevaplıyoruz

İnşaat sektörü çok spesifik ve her geçen gün daha da büyüyen, aynı zamanda ciddi bir pazar ve rekabet ortamına sahip bir iş koludur. Rekabette var olabilmek için müşteri talep ve beklentilerini iyi bilmek gerekmektedir. Bu merkezde hazırlanmış olan Yapısoft inşaat satış CRM programı, müşteri görüşmeleri, müşteri bütçeleri ve müşteri ilişkileri noktasında ciddi veriler sunan, arşiv özelliği olan yapısı ile beklentileri karşılamaktadır. Müşteri temsilcisi ile müşteri arasında görüşme zamanı, müşterinin satın alma bütçesi, firma hakkındaki görüşlerinin arşivlenmesi bir sonraki görüme için de alt yapı hazırlamaktadır. Diğer açıdan, personel performansı ve firma geri dönüşlerinin tespit edilmesi açısından da önemli bir yönetim aracı olarak kullanılabilir bir programdır.

Ticarette Rekabet, Doğru Araçlarla Mümkündür

Kullanılan CRM programı, satış stratejileri ve hedefe dönük doğru çalışmaların yapılması için uygun veriler sunarak, şirket politikasına da katkı sağlamaktadır. Müşteri yönetimi yanında, satış yönetimi konusunda ve finansal raporlama faaliyetlerinde de CRM programı istenilen veriyi sağlamaktadır. Çağın gerekleri ve rekabet şartlarının sağlanması için, ciddi kurumsal yapı oluşturulması ve bu kurumsal yapı içerisinde organizasyona yardımcı araçlar arasında CRM programı temin edilmesi gereklidir.

İnşaat Crm Yazılımı Nasıl Olmalı?

İnşaat Crm Yazılımı

Mevcut işlerin piyasa şartları ve rakipler karşısındaki koşullara uygun olarak büyümesi için inşaat crm yazılımı kullanılabilir. Müşteri ilişkilerini organize eden çalışmalar, her türlü iletişimin istenen kanal üzerinden planlanan zaman diliminde kurulmasını sağlar. Müşteriye ait elde edilen tüm bilgilerin korunması ve gerekli analizlerde kullanılmasını sağlayan Yapısoft CRM yazılımları, müşteri memnuniyeti odaklı temel ihtiyaçların doğru ve eksiksiz olarak belirlenmesini destekler.

Gelişen Şartlara ve Değişen Taleplere Uygun Çözümler

365 gün boyunca sürdürülen dinamik satış işlemleri, etkili bir rekabet ve güncel çalışma sistemi içinde değerlendirilir. Personel verimliliğini artırmak için de kullanılabilecek programlar eşliğinde mevcut süreçler kolaylaşırken, maliyetler üzerinde de ciddi avantajlar sağlanır.

            Yapısoft crm yazılımları sayesinde hedefe yönelik tasarımlar yapılabilir. İnşaat, konut ve gayrimenkul şirketlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan içerikler firmaya özel olarak değiştirilebilir. Verimli olduğu kadar da uyarlanabilir olan çözümler, müşteri isteklerinin tam olarak giderilmesini sağlar. Müşterisini iyi tanıyan bir şirket, ihtiyaçları net olarak anlayarak güven temeline dayalı ilişkilerin gelişmesi için yıllık planlarını revize edebilir.

CRM Uygulamalarının Sağladığı İdeal Çalışma Ortamları 

Pek çok farklı sektörde ideal çözüm önerileri sunan Yapısoft crm yazılımları, mobil konumda da kullanılabilir. Sürdürülebilir ve büyütülebilir hedefler şirket karlılığının artması için önemli bir basamak olarak görülebilir. Daha profesyonel müşteri ilişkileri ve yönetimi için kullanılacak menüler, eleman kaynaklı sorunların ortadan kalkmasını ve rakiplerle baş edebilme becerisini ortaya koyar.

YAPISOFT tarafından kesintisiz olarak verilen CRM programı hizmetleri, şirket ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak projelendirilir. Gerçek müşteri değerinin ortaya konduğu takip sistemi sayesinde birebir pazarlama stratejileri ve kişiye özel hizmet seçenekleri uygulanabilir. Doğru ve gerekli bilgiye hızlı bir şekilde ulaşan şirketler, satış sürelerinde kısalma yaşayarak filli hedeflere daha rahat bir şekilde ulaşabilirler.

YAPISOFT İnşaat Satış CRM Yazılımı

Crm Sistemleri Satışı Nasıl Etkiler

Yapı Soft firmamızın inşaat şirketleri için özel olarak hazırladığı CRM yazılımları ile şirketinize önemli avantajlar sağlayabilirsiniz. Özellikle büyük projeler için oldukça önemli bu program ile müşteri kayıtlarını güvenle tutabilirsiniz. İnşaat satış crm programları ile müşteri analizi yapabilir, hedef kitlenize en iyi şekilde ulaşabilirsiniz. Yazılımda yer alan kayıt sistemi ile projelerinizle ilgili tüm müşterilerinizin kaydını tutarak ilerleyen zamanlarda oluşabilecek konuyu, satış fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Dijital ortamdan yer alan verilere her yerden ulaşabilir, otomatik SMS gönderme sistemi ile potansiyel müşterilerinizi yeni projeleriniz hakkında bilgilendirebilirsiniz. Güçlü altyapısı ile inşaat sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne alarak İnşaat Satış CRM programı, inşaat sahiplerine önemli tasarruflar sağlayacaktır.

İnşaat Satış CRM Yazılımlarının Satışlara Etkisi

İnşaat şirketlerine özel olarak geliştirilen İnşaat Satış CRM yazılımları ile şirketlerin satışlarında önemli artışlar yaşanabilecektir. İnşaat Satış CRM yazılımları firmaların satış planlamasını yaparak satışların artmasını sağlamaktadır. Yapı Soft CRM yazılımı tüm potansiyel müşterilerin bilgilerini kayıt altında tutan bir sistemdir. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik bir projenin oluşması halinde müşteri bilgilendirilerek pazarlama yapılmaktadır. Müşteri aksiyonları sistemde kayıtlı olduğundan ilerleyen zamanlarda müşteri ile kolayca iletişim kurulabilecektir. Kayıtlı veritabanı ile müşterilere kapmayalar hakkında bilgi verilebilecektir. Ayrıca satış sonrası müşteri ödemeleri de kolayca takip edilebilecektir. Böylece; konut satış sürecinin yarattığı zaman ve maliyet kaybının önüne geçilebilecektir. Satış ve pazarlama sürecinde yatırımcılar ile inşaat şirketlerini buluşturan İnşaat Satış CRM yazılımları satış fırsatlarının oluşmasını sağlar.

YAPISOFT İnşaat Satış CRM Yazılımı

YAPISOFT firmamızın inşaat şirketleri için hazırlamış olduğu İnşaat Satış CRM yazılımları ile satış fırsatlarını değerlendirebilir, pazarlama faaliyetlerini en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Size özel oluşturulan İnşaat Satış CRM yazılımını incelemek için satış temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

En İyi İnşaat Crm Programı

En İyi İnşaat Crm Programı

Gelişen teknoloji ile artık birçok iş ve işlem bilgisayarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Yapılacak işe uygun yazılımlar da her geçen gün gelişmekte ve kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Küreselleşme ile birlikte rekabet ortamı da artmış olup, her geçen gün piyasaya yeni aktörler çıkmaktadır. Bu durumda firmaların bilgiyi depolama ve bilgiye hızlı ulaşma noktasında yatırım yapması ihtiyacı doğmaktadır. Hiç şüphesiz firmalar için müşteri memnuniyeti ön sırada yer almaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, kayıtlarının doğru şekilde muhafaza edilmesi, yapılan görüşmelerin geriye dönük olarak taranması gibi birçok verinin depolanması gerekmektedir.

Crm Nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi olarak adlandırılan ve kısaca crm olarak tanımlanan özel geliştirilmiş yazılımlar ile firmalar tüm müşteri bilgilerini muhafaza edebilmektedirler.
Özellikle gayrimenkul satışı gibi, çok fazla potansiyel müşteri tarafından ziyaret edilen kurumlarda müşteri bilgilerinin muhafaza edildiği inşaat crm programı kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yapısoft tarafından geliştirilen, inşaat crm programı satış ekibinin işini çok büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

İnşaat Crm Programı Kullanmanın Başlıca Faydaları;

En önemli faydası, mevcut müşteriler ile ilişkilerin bir düzen içerisinde sürdürülmesinin sağlanmasıdır.Daha önce satış yapılmış müşteriler, mevcut ilişkinin devam ettiği müşteriler ve yeni potansiyel müşterilerinin tüm kayıtlarının bir sistematik dahilinde depolanmasını sağlar.
Gelir – gider durumunun, tahsilat durumunun, müşterinin tüm finansal bilgilerinin kolaylıkla takip edilmesini sağlar. Satış ekibinin bir sistem dahilinde çalışmasını sağlar ve böylece potansiyel müşterilerin düzenli olarak takip edilmesini sağlar.

Geçmişe dönük istenilen formatta rapor alınmasını sağlar. Böylece alınan doğru raporlar yorumlanarak, müşteri memnuniyeti çalışmalarına alt yapı oluşturur.

Konut Satışlarını Nasıl Hızlandırabilirsiniz

Konut Satışlarını Nasıl Hızlandırabilirsiniz

Kurumsal yapıya sahip şirketlerde en önem verilen departmanlar arasında, müşteri ilişkileri ve muhasebe bölümü yer almaktadır. İki bölümde de, bir şirketin geleceğini doğrudan ilgilendiren konular üzerinde çalışma yürütülmektedir. Bu durum emlak sektörü için de aynıdır. Rekabet koşullarında en önemli gereksinim olan, müşteri ve muhasebe verileri, konut satış işlerinde de önem arz etmektedir.

Konut Satışlarını Etkileyen Faktörler?

Konut satışları, müşterinin alım gücü ile doğrudan alakalı gibi görünse de, şirketler açısından bu durum sadece maddiyatla alakalı değildir. Emlak sektörünün tecrübeli yazılım firması olan www.yapisoft.com, müşteri ilişkilerinin arşivlerini tutan, görüşme detaylarını not alan bir özelliğe sahip konut satış crm ile, aynı zamanda müşteri ödeme bilgilerinin de arşivlendiği muhasebesel bir veri tabanı oluşturmuştur. Bu şekliyle emlak satış sektöründe birebir müşteri odaklı bir analiz imkanı sunarak, satışların müşteriye göre özel bir çalışma yapılmasına imkan vermektedir.

Hızlı Konut Satışı İçin Yeni Yazılım

Müşterilerin muhasebesel kayıtlarını tutarak, gelir arşivlemesi yapan yazılım, müşteri görüşmeleri için de arşivleme yapabilmektedir. Arşivlenen bu görüşmelerle alakalı olarak notlar alınmasına imkan sağlayan konut satış yazılımı, kronolojik olarak görüşme aşamaları hakkında bilgi veren portföy dosyaları hazırlar. Bu şekilde müşteri portföyü oluşturulması, güncel kampanya ve fırsatlardan faydalanarak konut sahibi olmayı düşünen ve şirketiniz ile irtibata geçmiş müşterilerle, iletişim kurmanız için veri tabanı oluşturur. Bu şekilde konutlar müşteri ihtiyacı ve maddi olanaklarına göre sağlıklı ve hızlı bir şekilde satılmış olur.

İnşaat Crm Yazılımının Faydaları

İnşaat Crm Yazılımının Faydaları

İnşaat sektörünün ihtiyaçlarından ortaya çıkan İnşaat CRM yazılımı, inşaat şirketleri ile müşterilerin buluştuğu bir yazılımdır. Konut satış öncesi ve sonrası müşteri bilgilerin güvenle tutulduğu bu sistemde işlem masrafı azalmaktadır. Böylece; şirketler önemli tasarruflar elde etmektedirler. İnşaat projelerinin giderek artması ve müşteri takibinin zorlaşması sonucu ortaya çıkan inşaat crm yazılımı ile inşaat şirketleri önemli avantajlar elde etmektedir.

İnşaat CRM Yazılımı Faydaları

İnşaat sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan İnşaat CRM yazılımının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Müşterileri kurumsal, katılımcı, potansiyel müşteri gibi gruplara ayırarak, müşterileri grup halinde izleme imkanı,
Her müşterinin kriterine göre sınıflandırma yapma imkanı,
Katılımcıların teklifini görebilme ve kayıt altına alma imkanı,
Şirket internet sitesi aracılığı ile doldurulan şikayet, öneri, istek gibi formların sisteme aktarılması,
Her müşteri grubuna özel olarak SMM, e-posta gönderebilme imkanı,
Konut projelerini müşteri ihtiyaçlarına göre ayırarak satışların arttırılabilmesi,
Her dairenin detaylarını kayıt altına alma ve bunu şema üzerinde takip edebilme,
Projeleri kaydedebilme ve müşterilere gönderebilme imkanı,
Boş ve dolu dairelerin kayıt altına alınarak kolay erişim sağlanması,
Müşteri isteklerinin kayıt altına alınması ve daha sonra gerekli satış aksiyonlarının alınabilmesi,
Otomatik SMS veya e-posta gönderimi yapılarak, potansiyel müşterilere kolayca ulaşabilmesi,
İnternet bağlantısı olan her yerden satış ve müşteri takibi yapabilmesi.

Profesyonel İnşaat CRM Yazılımı

Yapı Soft firmamızın şirketinize hazırladığı İnşaat CRM yazılımı ile inşaat projelerinizi kolayca takip edebilir, potansiyel müşterilerinize en hızlı şekilde ulaşılabilirsiniz. Projeleriniz için önemli faydası olan İnşaat CRM yazılımını detaylı incelemek için şirketimizi ziyaret edebilirsiniz.